Aktualności

5. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowni Państwo, zwołuję V sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 11 lipca 2019 r. (czwartek), o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Manifestu Połanieckiego 36.Proponowany porządek obrad: …

Przerwa wakacyjna

Szanowni Państwo, w lipcu i sierpniu z powodu wakacji nie będą odbywały się dyżury radnych. W pilnych sprawach prosimy o kontakt na adres rada@wrzeszczdolny.pl

Petycja mieszkańców w sprawie zabezpieczenia dzielnicy przed powodziami

Mieszkańcy Dolnego Wrzeszcza skierowali do Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz petycję, w której zwracają uwagę na pilną potrzebę intensyfikacji prac Miasto Gdańsk zmierzających do zabezpieczenia Dolnego Wrzeszcza przed kolejnymi powodziami i podtopieniami domów.Bardzo dziękujemy za …

IV sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

24 czerwca br. odbyła się IV sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny,całkowicie poświęcona sytuacji powodziowej na terenie Dolnego Wrzeszcza. Do udziału w sesji, podczas której Radni przyjęli jednogłośnie projekt Uchwały w …

Festyn Rodzinny we Wrzeszczu Dolnym

W dniu 15.06 odbył się na bosiku Wydziału Farmacji GUMed Festyn Rodzinny. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem Mieszkańców i Mieszkanek naszej Dzielnicy.   

4. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Na podstawie § 18 ust.1 pkt 1 i 3 statutu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny zwołuję IV sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), o godz. …

3. Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Szanowne Radne, Szanowni Radni, zwołuję na dzień 11 czerwca (wtorek) III Sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Rady, przy ul. Manifestu Połanieckiego 36, o godz. 17:30.Proponowany porządek obrad: 1. …